Driedimensionaal professionaliseren

Beschrijving

Professionaliseren van organisatieadviseurs is problematisch. Zowel het ‘wat’ als het ‘hoe’ van professionalisering stranden nog wel eens in vrijblijvendheid. Er is nog steeds weinig overeenstemming over wat goed advieswerk is en over de ‘body of knowledge’ die daarvoor nodig is.

Download →

Bekijk alle publicaties