Entrada 162

1096 EC Amsterdam

tel  020 - 6902021

fax 020 - 6900316

Publicaties

 

Emotie als het slot en de sleutel: ontketenen van strategisch leren met professionals

Paul Kloosterboer in M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, november/december 2011

 

Durft u door het oog van de naald?

Paul kloosterboer en Etienne de Jager in ManagementSite, 7 november 2011

 

De Strategische ontdekkingstocht van Triodos Bank Nederland

Paul Koosterboer en Hein Dijksterhuis in: Holland/Belgium Management Review, nr 138-2011

 

Expeditie naar waarde, strategie ontdekken met professionals

Paul Kloosterboer, Academic Service, mei 2011. Te bestellen via een email naar CORDES.

 

De waardesprong, een episode van strategisch leren in een Nederlands regionaal ziekenhuis

Kloosterboer, P.P. en Schotsman, H. in : M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, juli/augustus 2009

 

Driedimensionaal professionaliseren, Het zandloperprofiel voor ‘professionalisation permanente

Kloosterboer, P.P. in: Management & Consulting 2009, nr 2

 

Navigeren bij strategievorming, lessen uit de literatuur

Kloosterboer, P.P. in: M&O, tijdschrift voor Management & Organisatie, september/oktober 2008

 

Strategie ontwikkelen als ervaringsleren

Kloosterboer, P.P. in: De passie van de professional, Jagersma, P.K., en Dubbeldam, M., (red.), Van Gorcum, 2007

 

De nieuwe kleren van de adviseur, andersom interveniëren revisited

Paul Kloosterboer in Management & Consulting, Mediawerf, Amsterdam, maart 2006.

 

Strategieontwikkeling als expeditie, de tocht naar de top

Paul Kloosterboer en John van Giels, Managementtools, Kluwer, Decenter, maart 2006.

 

De strategische expeditie, principes voor strategie ontwikkeling

Paul Kloosterboer en John van Giels, managementsite.net, november 2005.

 

Negen stappen naar Leiderschap

Interactieve leergang leiderschap, met schriftelijke – en internetcomponent, Euroforum Eindhoven, voorjaar 2005
Stap 1: Zelfinzicht (Jeroen Schoenmakers)
Stap 2: Zelfmanagement (Petra van Rede)
Stap 3: Zelfrealisatie (Hein Dijksterhuis)
Stap 4: Team in zicht (Steven Pont)
Stap 5: Coachen (Frank van der Endt)
Stap 6: Leidinggeven aan verandering (Paul Kloosterboer)
Stap 7: Contextanalyse (Peter Slikker)
Stap 8: Beïnvloeden (Rogier Bekkers)
Stap 9: Strategisch inspireren (Paul Kloosterboer)

 

Reorganiseren met vertrouwen

Paul Kloosterboer, in: Management Executive, Kluwer, Deventer, maart 2005. (opgenomen in 'Voor de verandering')

 

Hoog Rendement Strategie: strategie als manifestatie van intenties

Paul Kloosterboer, in: Holland Management Review, Reed Business Information, maart 2005. (opgenomen in 'Voor de verandering')

 

Voor de verandering, over leidinggeven aan organisatieverandering

Paul Kloosterboer, Academic Service, 2005

 

Krachten voor cultuurverandering

Paul Kloosterboer. Holland Management Review, 21ste jaargang, nummer 93,
januari - februari 2004. (Professionele Publicatie Prijs 2004. Opgenomen in 'Voor de verandering')

 

'Acceptatie voor verandering', trainingen en workshops als verandertool

Hein Dijksterhuis. Management tools Kluwer, Deventer, december 2001

 

Partners in leren: 'Coaching: de sleutel tot de lerende organisatie

Frank van der Endt, in: Organisatie Instrumenten, Sturingsinstrumenten voor de manager, Samson Bedrijfsinformatie, Alphen aan de Rijn, oktober 1997.

 

SupportStrategie en AcceleratieAdvies, de onmisbare waarde van staf en support

Paul Kloosterboer e.a., Addison Wesley Longman, 1999

Dit boek is te verkrijgen via Cordes: tel. 020 - 690 20 21

 

Actie = reactie, Het gericht veranderen van organisatiecultuur

Annelies Hildebrand en Rolf Sterk, Verpleegkundig management, jaargang 5, nr 1. februari 1999

 

De leerwaarde van adviesstijlen*

Jeroen Schoenmakers, Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, in: Organisatie instrumenten, sturingsinstrumenten voor de manager, nov 1998, hoofdstuk B1590 p.1-16

 

Leiding geven aan verandering , 'ertegenin of ertegenaan?'

Paul Kloosterboer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1993

 

Stafadviseurs zijn organisatieversnellers

Paul Kloosterboer, Nijenrode Management Review, nr. 10, mei/juni, 1998

 

De marktonderzoeker als adviseur

Lex Olivier, Rolf Sterk en Paul Kloosterboer, Jaarboek 1998 van de Nederlandse Vereniging voor Marktonderzoek en Informatiemanagement

 

De paradox van het motiverend leidinggeven

Paul Kloosterboer en Didi van der Weegen, Sales, jan/feb ‘98, Kluwer Bedrijfsinformatie

 

Zelfdiagnose doelmatigheid: verbeteren op eigen kracht

Rolf Sterk en Paul Kloosterboer, Organisatie-instrumenten, Samsom, Alphen a/d Rijn, juni 1997

 

Van onbewust fout naar bewust goed

Hein Dijksterhuis en Rieteke Bakker, Communicatie, Tijdschrift over communicatiemanagement, PR en voorlichting, febr. 1997

 

Strategie van binnenuit

Paul Kloosterboer, Kluwer Bedrijfswetenschappen, serie Management Consult in bedrijf, Deventer, 1996

 

Zelfdiagnose doelmatigheid: efficiency van binnenuit

Rolf Sterk, Management Consult in Bedrijf I.2, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Alphen aan de Rijn, 1996

 

Motivatie van stagiairs, medewerkers en partners

Rieteke Bakker, Frank van der Endt, Advocatendossier 1996/6, Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij, ’s Gravenhage

 

Advocaten beseffen te weinig dat cliënten verschillen

Rieteke Bakker, Advocatendossier, 1996/5, Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij, 's Gravenhage

 

Tussen centraal en decentraal, dilemma's en strategieën voor stafeenheden*

Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, M&O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1996/1

 

Kwaliteit, wat en hoe?

Rolf Sterk, Sdu Juridische & Fiscale Uitgeverij, 's Gravenhage

 

Situationeel adviseren

Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, in: M&O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1994/1

 

Organisatieverandering in een RIBW: Hoe doe je dat?

Rolf Sterk, Buitengewoon, NVBW, juli 1994

 

Zelfdiagnose doelmatigheid: efficiency van binnenuit

Rolf Sterk, ZM magazine nr. 11, november 1994

 

Continue resultaatverbetering

Paul Kloosterboer In: SIGMA, tijdschrift voor integrale kwaliteitszorg, KDI, maart 1993

 

Advies over adviseurs

Paul Kloosterboer en Rolf Sterk, in: Management van Organisatieverandering, W.J. Vrakking (red.), Koninklijke Vermande bv, 1992

 

Topkwaliteit schuilt in een verrassende hoek

Paul Kloosterboer, Holland Management Review, Management Press Amsterdam, september 1992 en SIGMA, tijdschrift voor integrale kwaliteitszorg, KDI

 

Gespreks- en vergadertechnieken

deel V in schriftelijke cursus Management Assistente, Secretary Management Institute, 1992

 

Quality Improvement in a Research Institute

Paul Kloosterboer, Case Study of a Quality Improvement Program in the Not-for-Profit Sector, in: Managing Quality in the Service Sector, ed. by Mastenbroek, W.F.G., spring 1991

 

Zes Hefbomen voor kwaliteitszorg

Paul Kloosterboer, in Harvard Holland Review, Børsen International Publications Nederland, Amsterdam, spring 1990

 

Regionalisatie: hoe doe je dat?

Hans van de Putte en Rolf Sterk, Het tijdschrift voor de politie, Deventer, 52e jaargang september 1990

 

Diensten doorlichten, voyeurisme of stimulans

Rolf Sterk, BMI Magazine, 1990

 

Kenmerken van succesvolle quality-teams

Paul Kloosterboer, in: G.C. Ezerman en W.F.G. Mastenbroek (red.), Kwaliteitsverbetering in de dienstverlening, Kluwer Bedrijfswetenschappen, 1989

 

Wat is interim-assistentie?

Paul Kloosterboer, Gids voor personeelsmanagement, Kluwer, Deventer, december 1988

 

Andersom interveniëren bij weerstand

Paul Kloosterboer en Evert van der Vliert, M & O, tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid, 1987/3