Rolf Sterk

“Wáár zijn wij nu helemaal mee bezig?”

Als koersverandering nodig is en om verandering in werk, werkprocessen en samenwerking vraagt, ben ik helemaal in mijn element. Kenmerkend voor mijn aanpak: Adviseren vanuit een positief perspectief, aanwakkeren van ambities en realiseren van impact. Mijn grondhouding is nieuwsgierig: de steeds weer andere zoektocht en route naar wat nu juist in úw organisatie het beste werkt.

Bekijk alle netwerk partners

Relevante projecten

  • Ingrijpen bij heftige organisatiecrises. In de afgelopen jaren ontwikkeld tot mijn specialisme. In vele opdrachten, voor zeer  uiteenlopende opdrachtgevers in zorg-, profit- en overheidssector
  • Verander-/implementatiemanager fusie 7 welzijnsinstellingen gem Alkmaar, jeugdpsychiatrie  regio, gemeentereiniging Amsterdam-C, sector Onderwijs, sport en cultuur stadsdeel centrum Amsterdam, reorganisatie Ouderenzorg en -psychiatrie
  • Ontwikkelen en versterken van managementteams en teams van professionals
  • Revitaliseren van vastgelopen teams met een dialoogaanpak
  • Radicale koerswijziging realiseren met management development in een landelijke zorg en (speciaal) onderwijs organisatie
  • Toekomstgericht organisatie onderzoek in diverse (mn overheids-) organisaties. Met de juiste mix van voortgang en betrokkenheid gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe koers en kaders. Kern: slimmer werken, nuchter vereenvoudigen van werkprocessen
  • Realiseren ketensamenwerking mbt multiprobleemgezinnen in 100.000+ gemeente
  • Fusiebegeleiding in onderwijs en zorg
  • Coachings- en mediationtrajecten met leidinggevenden en professionals

CV

Ik studeerde in '86 af als sociaal & organisatie psycholoog in Amsterdam. Sinds '85 werkte ik als resp. junior extern adviseur, als intern organisatie adviseur in de zorg en vanaf '88 als extern adviseur bij één van de grote internationale consultancy firma’s.

Het vak van adviseur en de adviesbranche interesseren mij. Dit breng ik in de praktijk als lid van de Orde van Organisatiekundigen en –Adviseurs (Ooa) en eerder als voorzitter van de Raad van Organisatie Adviesbureaus. Na een aantal jaren bestuurslidmaatschap, bekleedde ik van 2009 tot 2012 het ROA voorzitterschap en werkte tot 2013 aan de gedragscode en tuchtrecht voor de brede professionele dienstverlening. 

Van mijn publicaties zijn de artikelen over organisatie onderzoek, over situationeel adviseren, de dialoogaanpak in teamontwikkeling en over staf-lijnverhoudingen mij dierbaar. 

Drummen vraagt om ritmegevoel en om het steeds weer, soms intuïtief, ontdekken en toepassen van variatiemogelijkheden op basisthema’s, zoals het hele leven.

“Zelf laten ontdekken en niet overnemen, tenzij ....”, is een leidraad in mijn werk, maar evengoed in de opvoeding van mijn drie kinderen.