Frank van der Endt

"Vanuit kracht perspectief creëren"

Of het nu gaat om coaching of een complexe organisatie verandering, ik ben ervan overtuigd dat, wanneer je vanuit kracht perspectief creeërt, de beste resultaten ontstaan.

Kenmerkend voor mij is de uitnodigende manier naar alle betrokkenen, de stevige regie en heldere visie. Ik kijk naar alles wat er is. Ik focus op de verbinding van krachten, kwaliteiten, potentie en ambitie. Dan ontstaat er energie en komen er meer ideeën.

Met deze overtuiging ondersteun ik bestuurders, managers en professionals bij veranderingen. Klanten weten de combinatie van mijn enthousiasme, expertise en creativiteit te waarderen.

Momenteel ben ik betrokken bij de transitie van een grote gemeente. Deze organisatie heeft soms de neiging om te focussen op de gevaren van de reorganisatie. We hebben dat perspectief veranderd door juist te richten op de toekomstige kernaspecten, die te maken hebben met de maatschappelijk impact; zoals wijkgerichte aanpak en nieuwe participatievormen. Tijdens de ontwikkelbijeenkomsten is in co-creatie met bewoners, bestuurders, ondernemers, experts en verschillende spelers uit de organisatie de toekomst vormgegeven. Dit leverde voor allen inspiratie en inhoudelijke houvast op. Eén van de deelnemers merkt op: voor het eerst sinds weken zie ik weer collega’s met lachende gezichten en opgeheven hoofden die in hun kracht zitten. 

Andere cordesians

Recente projecten

 • Individuele -executive- coachingstrajecten voor leidinggevenden, professionals, bestuurders en politici
 • Begeleiding van transitie grote Gemeente, in co-creatie met bewoners, bestuurders, ondernemers, experts en verschillende spelers uit de organisatie. Focus op vergroten van maatschappelijke impact en nieuwe participatie-vormen
 • Helpen formuleren en implementeren van een nieuwe koers binnen een gemeentelijke organisatie en branchevereniging
 • Teamontwikkeling middels professionaliserings- en heidagen voor commerciële organisaties en Ministeries
 • Samenwerkingsversterking voor colleges van B&W en Raad
 • Ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten van Stafafdelingen (HRM, Communicatie, Financiën)
 • Mediation en teamcoaching in een familiebedrijf
 • Begeleiden van deelgemeenten en stadsdelen bij de transitie o.a. middels management-ontwikkeldagen, professionaliseringsbijeenkomsten en simulaties      
 • Ontwikkelen en begeleiden van een inter-organisatorisch MD traject voor haven gerelateerde bedrijven
 • Verzorgen college ‘Fysiek en Leiderschap’ samen met dr. Bram Bakker. Over gezond (zelf)leiderschap in turbulente tijden.
 • Trainen van leidinggevenden op het gebied van leiderschap en competentieontwikkeling voor verschillende Fortune 500 Company's
 • Begeleiden van een verandertraject gericht op cultuurverandering. Met daarbij als kerncompetenties: projectmatig werken, adviesvaardigheden, coachen en resultaatgerichtheid

CV

Ik ben afgestudeerd arbeids- en organisatiepsycholoog, Certified Management Consultant (CMC), lid van de Ooa en gecertificeerd RET trainer. Onder meer werkend vanuit U-Theorie, Appreciative Inquiry (AI) en certificeerd in Management Drives. Publicaties onder meer over partners in leren, coaching en vertrouwen. Genomineerd voor de ROA organisatieadvies prijs. Eerder werkte ik op P&O afdelingen van grote organisaties. Sinds 1990 ben ik als partner/adviseur aan CORDES verbonden.

Privé: Bali liefhebber en marathon loper

Voor onze zomervakantie hebben wij als gezin het kleurrijke Bali ontdekt.
Een ideale combinatie van kunst, cultuur, natuur, sportieve inspanning en spirituele ontspanning. Samen met mijn zoon ook de wereld onder water verkend. Een gezonde levensstijl vind ik belangrijk, hardlopen maakt daar onderdeel van uit. Sinds 2013 ben ik gecertificeerd running-therapeut, verschillende marathons volbracht (oa marathon van New York, Berlin, Boston en London) en momenteel in training voor de marathon van Oman.