Management Ontwikkel bijeenkomst 'Verlengd lokaal bestuur' een succes

05/06/2014

Op 5 juni heeft Frank van der Endt de management ontwikkel bijeenkomst rond het thema 'verlengd lokaal bestuur' begeleid. Middels een zorgvuldige voorbereiding met stakeholders van binnen en buiten de organisatie is een gevarieerd programma tot stand gekomen. De doelgroep bestond uit circa 100 ambtenaren.

De hoofd vraag was: Wat zijn de consequenties van verlengd lokaal bestuur voor onze houding en ons handelen?

Samen met bestuurders, stedelijke partners (Rve’s, diensten, etcetera), een journalist en wetenschapper is getracht deze vraag te beantwoorden. In de ochtend lag de nadruk op inspiratie, inzichten en aanknopingspunten voor verlengd bestuur. ‘s Middags stond de praktische vertaalslag op de agenda met verschillende workshops en projectbezoeken.

Terugkijkende op de dag is geconcludeerd dat we er gezamenlijk in geslaagd zijn om 'verlengd lokaal bestuur' via verschillende perspectieven te belichten en daar een volgende concretisering aan te geven. Het is een uitdagende verandering: Struikelend voorwaarts, experimenterend leren of in co-creatie de toekomst vormgeven. Allemaal gericht om met open vizier een nieuwe samenwerkingsvorm uit te vinden. Van de Boom naar het Rizoom.

Bekijk alle nieuwsberichten