Elisabeth Dielesen en Frank van der Endt verzorgen een workshop op conferentie waar minister Ingrid van Engelshoven de nieuwe Governance Code Cultuur in ontvangst neemt

30/10/2018

Op maandag 5 november 2018 wordt tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel” de nieuwe Governance Code Cultuur overhandigd aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op deze conferentie van Cutuur+Ondernemen worden verschillende verdiepende workshops aangeboden.
Frank van der Endt en Elisabeth Dielesen (o.a. adviseur en sparringpartner op het gebied van governance vraagstukken) ontwikkelden speciaal voor deze conferentie de workshop ‘Doorvragen is een kunst’. Een spel in aanvulling op de Governance Code Cultuur met als doel het goede gesprek te stimuleren. Inschrijven kan nog!

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt dat door het werken met gemengde financiering, belangenverstrengeling en risicobeheer, toezicht en verantwoording nog zwaarder is gaan tellen. De Governance Code Cultuur is een instrument voor juist bestuur en toezicht in de cultuursector. Het helpt bij het inrichten van een goed samen- en tegenspel tussen bestuurder en toezichthouder. Tijdens de conferentie reflecteren deskundigen van binnen én buiten de cultuursector vanuit hun eigen ervaring en expertise op de dynamiek in de relatie tussen bestuur en toezicht.

Bekijk alle nieuwsberichten