Cordesians ook voor de komende vier jaar Certified Management Consultant (CMC)

22/05/2014

Rieteke Bakker, Rolf Sterk en Frank van der Endt zijn getoetst op professionele ontwikkeling in afgelopen vier jaar. En werderom is het het predikaat Certified Management Consultant (CMC) aan hen verleend. Deze erkenning maakt deel uit van afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die gemaakt zijn in ICMCI-verband. Het CMC-predikaat wordt bij toelating voor vier jaar verstrekt. Toekenning berust op de verwachting dat men als actief Ooa-lid het vak bijhoudt en regelmatig deelneemt aan professionele activiteiten in en buiten de Ooa. (Orde van organisatie adviseurs)

Bekijk alle nieuwsberichten