CORDES gecertificeerd in Management Drives

16/07/2015

Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Rieteke Bakker en Frank van der Endt zijn gecertificeerd om met deze unieke methode naar personen, teams en organisaties te kijken.

Het instrument Management Drives laat je heel snel inzien dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen. Dit biedt zowel bij coaching als ook bij teamontwikkeling aangrijpingspunten ter verbetering.

Doelstellingen eerder bereiken met behulp van Management Drives

Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt. 

Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpen wij bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en de bijbehorende gedragingen.

Bekijk alle nieuwsberichten