2019 is het moment voor herijking van je loopbaan

07/01/2019

‘Uitdagender werk, jezelf ontwikkelen, ambities en kwaliteiten verzilveren’, elementen die ambitieuze mensen graag in hun loopbaan zien. Jij waarschijnlijk ook! Maar weet jij wat jouw drijfveren en ambities zijn en waarmee jij het verschil kunt maken? Want om ambities waar te kunnen maken moet je wel weten welke deze voor jou zijn.

Begeleiding bij een heroriëntatie op je loopbaan kan waardevol en cruciaal zijn. Gesprekken met een ervaren professional die je aan het denken zet en je ondersteunt bij jouw oriëntatieproces. Die jou prikkelende en verhelderende vragen stelt en bewezen theorieën en instrumenten inzet. Een coach helpt om je ambities in je loopbaan te verwezenlijken.

CORDES heeft ruime ervaring in loopbaanbegeleiding en coacht bestuurders, managers en professionals. Om terugkerende problemen in functioneren te onderkennen en helpen te veranderen. Maar vooral ook om te (her)ontdekken over welke krachten en mogelijkheden men beschikt, waardoor men werkelijk wordt gedreven en waarom men doet wat men doet.

Onze uitgangspunten en werkwijze bij loopbaancoaching
Coachingsvragen
Het stellen van vragen is een belangrijk hulpmiddel in het coachtraject. De gecoachte wordt geprikkeld eerst na te denken over de huidige en de gewenste situatie en dit onder woorden te brengen, alvorens tot actie over te gaan. Hieronder een aantal voorbeeldvragen.

 • Wat typeert mijn loopbaan en levensloop tot nu toe?
 • Wat zijn de hoogte- en dieptepunten?
 • Hoe kun je die lijn doortrekken naar de toekomst?
 • Wat is mijn ‘why’?
 • Wat wil ik bijdragen ‘aan de wereld’
 • Wat zijn de thema’s, zowel persoonlijk als professioneel, waarmee ik me nu verbonden voel?
 • En wat zouden de thema’s van de toekomst kunnen zijn?
 • Wat zijn mijn drijfveren?
 • Waar krijg ik energie van? Waar loop ik op leeg?
 • Hoe zorg ik voor de juiste balans tussen privé en werk?
 • Wat heb ik al in huis om een volgende stap in mijn loopbaan te maken?
 • Wat kan en wil ik bijleren voor een volgende stap?
 • Hoe kan ik mijn talenten en ambities verzilveren?
 • Wat past bij mijn volgende levensfase?
 • In wat voor soort functie of rol komen mijn kwaliteiten het beste uit de verf?

Waarderend onderzoeken
Onze aanpak tijdens het coachtraject is mede gebaseerd op elementen uit de theorie van en onze praktijkervaringen met ‘Appreciative Inquiry’ (AI). Bij AI ligt de nadruk op krachten en mogelijkheden in plaats van op zwakten en problemen. Het voordeel hiervan is dat vanuit die mogelijkheden de toekomst wordt gecreëerd. Bovendien levert het positieve energie op, die mogelijke problemen doet ‘verschrompelen’. Ofwel vanuit kracht perspectief creëren

Management Drives
‘Management Drives’ is een methode die snel laat inzien welke denkpatronen en gewoontes iemand heeft. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe je als individu of in een team functioneert. Datgene wat je drijft, voorspelt je gedrag. Het bepaalt je motivatie om dingen wel of niet te doen. Management Drives helpt de ontwikkeling en oriëntatie op een nieuwe loopbaanstap.

Why
Waarom is de ene persoon succesvoller en invloedrijker dan de andere, terwijl wat hij doet toch vergelijkbaar is met wat anderen doen? De meeste mensen communiceren van buiten naar binnen. Ze weten wat (what) ze doen. Enkelen weten hoe (how) ze dit doen en noemen o.a. hun toegevoegde waarde of hun Unique Selling Point. Maar in de meeste gevallen weten mensen niet waarom (why) ze doen wat ze doen. Ze missen in hun boodschap hun doelstelling, hun geloof. De volgorde van de boodschap van veel mensen is ‘what’, ‘how’, ‘why’, van helder/concreet naar vaag, van buiten naar binnen.

Het geheim zit hem dan ook in de volgorde: succesvolle mensen communiceren van binnen naar buiten. Zij handelen vanuit een ‘why’, vanuit een overtuiging. Als we van binnen naar buiten communiceren dan ‘geloven’ mensen in je boodschap. Het model gaat uit van drie verschillende niveaus waarop leiders denken, handelen en communiceren: “Why, How, What”.

Maatwerk en frequentie
Loopbaancoaching is maatwerk. Dit komt tot uiting in de gespreksonderwerpen tijdens de coachsessies. Jouw vragen, je drijfveren en je ‘why’ vormen het uitgangspunt. Daarnaast is het ook goed om rekening te houden met de levensfase waarin de persoon zit. Elke leeftijdsfase kent namelijk haar eigen kenmerken, dynamieken, energie en ambities. Veelal volstaat een vier- tot een zestal gesprekken.

Geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Frank van der Endt (vanderendt@cordes.nl).

 

Bekijk alle nieuwsberichten